Is de Kring een keten?

Nee, de Kring is een samenwerkingsverband van verschillende dierenartspraktijken, maar geen keten. Dat is een bewuste keuze. Bij een keten zijn er nauwelijks verschillen tussen de verschillende vestigingen. Alles is inwisselbaar tot en met de medewerkers aan toe. Dat willen wij niet. Wij zijn individuele praktijken en hebben allemaal onze eigen identiteit.

Waar bestaat de samenwerking uit?

Om te beginnen zijn dat de diensten. Wij doen beurtelings dienst voor elkaar. Daarbij zorgen we goed voor elkaars patienten en sturen we de eigen dierenarts een uitgebreid verslag. Op deze manier weet uw dierenarts wat er met het dier gebeurd is en kan hij of zij indien nodig de behandeling weer overnemen. Daarnaast is er regelmatig intercollegiaal overleg, bijvoorbeeld over een lastig probleem. 30 weten nu eenmaal meer dan 1…

De Kring organiseert nascholing, zodat we op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de diergeneeskunde. Last but not least kunnen we gebruik maken van elkaars kennis, vaardigheden en (dure) apparatuur. Het is niet nodig dat we allemaal een echo-apparaat hebben staan of dat we allemaal laparoscopische operaties uitvoeren. Dat zou diergeneeskundige zorg onbetaalbaar maken. Maar het is wel fijn dat we binnen de Kring de mogelijkheden hebben voor specialistischer zorg.

Wat voor het ene dier noodzakelijk is hoeft dat niet voor het andere te zijn

Houden jullie regelmatig ‘goedkope vaccinatie-acties’?

Om meerdere redenen zijn wij daar geen voorstander van. Dergelijke acties zijn goedkoop omdat er in korte tijd -door meestal onervaren dierenartsen die uw huisdier niet kennen- veel dieren worden gevaccineerd. Dit brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee.
Het jaarlijkse gezondheidsconsult is meer dan alleen vaccineren. Er wordt goed gekeken of uw dier nog gezond is en hoe uw dier het beste gezond kan blijven. Daarbij is vaccinatie maatwerk. Wat voor het ene dier noodzakelijk is hoeft dat niet voor het andere te zijn.

Wat is het verschil tussen een Kringdierenarts en een dierenarts in een tuincentrum of dierenziekenhuis?

Een Kringdierenarts is eigen baas en bepaalt zelf wat hij of zij belangrijk vindt in de praktijk. Commercie is daarbij niet de grote drijfveer.
In een tuincentrum is de dierenarts niet de baas en diergeneeskunde niet de kernactiviteit, het is een service die geleverd word om klanten naar het tuincentrum te lokken.
Achter een dierenziekenhuis zit meestal een investeringsmaatschappij. Grote investeringen en dure apparatuur moeten uiteraard worden terugverdiend.

Op zoek naar een dierenarts in de regio Den Haag?

Maak kennis met de aangesloten dierenartspraktijken. De Dierenartsen Kring is een samenwerkingsverband van hardwerkende ervaren dierenartsen in de regio Den Haag. Voor elke dierenliefhebber is er een praktijk te vinden die voldoet aan de verschillende behoeftes op het gebied van diergeneeskunde. Bekijk het overzicht →

Zoeken